Výcvik řidičů B – osobní auto

Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 3.000,- Kč.

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 18-ti let věku.

Pokud chcete darovat kurz v autoškole jako dárek, nabízíme Vám vystavení dárkových poukazů. Tyto dárkové poukazy lze využít i pro nákup kondičních jízd.

Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty.mdcr.cz .

Motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg. Zároveň lze se skupinou B řídit malé motocykly a mopedy s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h.

Naše autoškola disponuje vozidlem Škoda Fabia 1.2 HTP