Dokumenty

Žádost o přijetí k výuce a výcviku – je potřeba vytisknout na jeden papír formátu A4 oboustranně (pro ty méně chápavé, že papír má mít potištěny obě strany) a musí ho vyplnit ten, kdo se chce přihlásit do kurzu pro získání řidičského průkazu. Pokud se jedná o osobu, která v den podání žádosti nedovršila 18-ti let, musí mít podpis zákonného zástupce.

Žádost o přezkoušení z odb. způsobilosti  – je formulář pro ty, kterým byl ve správním řízení,č i soudním rozhodnutím odebrán řidičský průkaz na dobu delší než 12 měsíců a k vydání řidičského průkazu musí projít přezkoušením.

Lékařský posudek – je formulář určený k posouzení zdravotního stavu žadatele,musí být potvrzený lékařem před podáním žádosti,ale nesmí být starší než 3 měsíce a dokládají ho všichni žadatelé,jak o výcvik,tak i o přezkoušení.